طبق بررسی‌های انجام شده، گرگان از جمله مناطقی می باشد که شرایط اولیه لازم جهت کشت محصول آناناس را دارد.
در سال ۱۳۹۹ طی قراردادی که با آقای دکتر مقصودلو منعقد گردید، احداث اولین گلخانه تجاری تولید آناناس در ایران در این شهر راه پایه گذاری شد. زمین محل مورد نظر توسط ایشان خریداری و در اختیار ایران آناناس قرار گرفت. مراحل تسطیح زمین، احداث گلخانه، تامین تجهیزات و نشا مورد نیاز توسط این مجموعه انجام شد و ۹۰,۰۰۰ نشا آناناس رقم md2 در واحد آزمایشگاه و کشت بافت ایران آناناس تولید و به گلخانه ایشان منتقل گردید. به دلیل عدم همکاری دستگاه های اجرایی و تامین گاز گلخانه به موقع انجام نشد ولیکن صاحب گلخانه با سختی های فراوان از نشا ها محافظت نمود و با مشاوره‌های مجموعه ایران آناناس و پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران مراحل‌ تولید به خوبی پیش رفت و تعدادی از این نهال ها به بستر منتقل گردید و تعدادی در گلدان نگهداری می شود. سال ۱۴۰۱ در واقع سال شکوفایی و به ثمر نشستن آناناس های تولیدی ایران می باشد و از اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۱ آناناس های این مجموعه شروع به گلدهی نمودند. امید است در سال ۱۴۰۱ میوه آناناس تولیدی این مجموعه وارد بازار گردد.

مشتریآقای دکتر مقصودلو
موقعیتگرگان
تاریخ اتمام۱ فروردین ۱۴۰۱
مساحت۱۵۰۰۰ متر مربع