کاشان از شهرهای با آب و هوای گرم و خشک می باشد که اکثر مناطق کشور شرایط مشابه آن را دارند. لذا با عنایت به لزوم بررسی تولید این محصول در شرایط اقلیمی مشابه و همچنین وجود یکی از شعب گلخانه تولیدی مجموعه ایران آناناس در کاشان، از همان ابتدای تولید این محصول در ایران، قسمتی از مراحل تولید آناناس به واحد کاشان منتقل گردید. علاوه بر آن تعدادی نهال هم توسط گلخانه آقای کریمی واقع در شهر مشکات کاشان خریداری گردید که پس از طی مراحل اولیه توسط مجموعه ایران اناناس خریداری گردید. در حال حاضر واحد تولیدی کاشان به سرپرستی آقای مومنی در حال تولید و پرورش حدود ۱۲۰۰۰ نهال آناناس در گلخانه شش هزار متری روستای نابر کاشان می باشد.

مشتریآقای مومنی
موقعیتکاشان
تاریخ اتمام۱ فروردین ۱۴۰۱
مساحت۲۰۰۰ متر مربع