در سال ۱۴۰۰ طی درخواست آقای رجبی گلخانه دار خوش فکر لنگرودی و با راهنمایی کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و همفکری مجموعه ایران آناناس حدود ۲۰۰ نهال آناناس سایز گلدان بزرگ و ۲۰۰۰ نشا و نهال کوچک به گلخانه ایشان منتقل شد و یکی از واحدهای گلخانه ای ایشان به تولید این محصول اختصاص داده شد. با همت صاحب گلخانه و نظارت کارشناسان توانمند مجموعه گلخانه ایشان بوته های آناناس در وضعیت کاملاً مناسبی به سر می‌برند و گلدهی بوته ها آغاز گردیده است و انتظار می رود در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد از بوته ها به گل می نشینند و وارد بازار میشوند.

مشتریآقای رجبی
موقعیتلنگرود
تاریخ اتمام۱ فروردین ۱۴۰۱
مساحت۱۰۰۰ متر مربع