با توجه به اینکه در برخی از کشورهای اروپایی آناناس در گلدان های سایز متوسط تولید می گردد و به روش‌های علمی آنها را زودتر از موقع، تحریک به گلدهی می نمایند و به شکل زینتی به بازار عرضه می کنند. یکی از اهداف تولید نشا آناناس در ایران نیز تولید و فروش آناناس گلدانی تعیین گردید. در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۰۰۰ نشا آناناس توسط آقایان بنایی و خادم در پاکدشت که از گلخانه داران پیشرو و ممتاز کشور در زمینه تولید گیاهان زینتی خاص می باشند خریداری گردید و پس از طی مراحل اولیه تولید، مراحل هورمون دهی و… انجام شد و قسمتی از آناناس های میوه دار تولید شده به بازار عرضه گردید. تولید آناناس میوه دار و فروش آن برای اولین بار در ایران صورت پذیرفته است.

مشتریآقای مهندس بنایی
موقعیتپاکدشت
تاریخ اتمام۱ فروردین ۱۴۰۱
مساحت؟؟؟ متر مربع