شهر محلات، مهد تولید نشا و نهال آناناس در کشور می باشد که مراحل اولیه تحقیق و توسعه و تولید آناناس در ایران از این شهر آغاز گردیده است. پایگاه اصلی تولید نشا آناناس مجموعه ایران آناناس نیز در این شهر واقع شده است. علاوه بر آن چند واحد تولیدی در حال تولید آناناس به منظور عرضه میوه به بازار هستند. مجموعه این گلخانه ها که به مساحت حدود ۱۰ هزار متر مربع می باشند نشا مورد نیاز خود را از مجموعه ایران آناناس تهیه نموده و در حال تولید می باشد.

مشتری؟؟؟
موقعیتمحلات
تاریخ اتمام۱ فروردین ۱۴۰۱
مساحت؟؟؟ متر مربع