گلخانه های بسیاری در شمال غرب کشور به تولید صیفی جات تعلق گرفته است و هر ساله با وجود صرف انرژی و هزینه بسیار به دلیل عدم خرید یا نوسان بازار متضرر می گردند. آناناس به عنوان یک میوه خاص جایگزین خوبی برای تولید صیفی در این گلخانه ها می باشد. از همین رو پروژه تولید آناناس در شمال غرب کشور و در شهر تبریز با مشارکت آقای مهندس نورانبخش آغاز به کار نمود. این پروژه در دو فاز با ۳۰,۰۰۰ نشا آناناس قصد دارد زمینه تولید آناناس در شمال غرب کشور را به طور کامل بررسی نماید.

مشتریآقای مهندس نورانبخش
موقعیتتبریز
تاریخ اتمام۱ فروردین ۱۴۰۱
مساحت؟؟؟ متر مربع